Trimoterm FTV | Trimoterm SNV | Trimoval TPO

 Trimoterm SNV
ohňovzdorné stavebné panely
s izoláciou z minerálnej vlny

 

Trimoterm SNV je ohňovzdorný tepelnoizolačný stavebný panel. Skladá sa z dvoch oceľových pozinkovaných a zafarbených alebo hliníkových zafarbených profilovaných plechov a vloženej vrstvy z minerálnej vlny. Plechy sú prilepené na minerálnu vlnu špeciálnym lepidlom.

Panely SNV sa používajú na tepelne izolované strechy so spádom väčším než 5° a na tepelne izolované fasády.

Dĺžka panelov je podľa objednávky od 2 do 14 m.

Rozmery a tvary panelov:

 

Štandardný profil SNVs:

 

Hladký profil SNVg:

 

V- profil SNVv

VYSVETLIVKY:
SNVS - stupňovitý profil
SNVG - hladký profil
SNVV - V-profil

Technické údaje:

s hrúbka panelov (mm) 60 80 100 120 150 200
k tepelná vodivodť (W/m2K) 0,56 0,42 0,34 0,28 0,22 0,16
hmotnosť (kg/m2) Fe 0,6/Fe 0,6 19,60 21,90 24,30 26,70 30,30 36,70

 

Označenie
konštrukcie
Hrúbka panelu (mm) Požiarna odolnosť (min)
Trimoterm SNV 60 60  
Trimoterm SNV 80 80 60D1
Trimoterm SNV 100 100 90D1
Trimoterm SNV 120 120 90D1
Trimoterm SNV 150 150 90D1
Trimoterm SNV 200 200 90D1

Všetky technické údaje sú v technickom návode.
Pozn.: Vyhradzujeme si právo na technické zmeny.

© 2000