Spoločnosť TRIMO má už dlhoročnú tradíciu v oblasti výroby strešných a fasádnych panelov, ktoré spoločne s nosnou oceľovou konštrukciou tvoria kompletné montážne objekty.

Významným medzníkom v histórii vývoja bol rok 1988, kedy firma začala vyrábať ohňovzdorné panely s výplňou z nehorľavej minerálnej vlny triedy A2 (podľa DIN 4102). Trh neustále určoval zdokonaľovanie výrobných postupov, ktoré si vynútili prevedenie výrobnej linky na nepretržitú výrobu s automatickým rezaním a vkladaním lamiel. Výrobná kapacita prvej kontinuálnej linky bola 600 000 m2 ohňovzdorných panelov za rok, pre strechu a fasádu a umožňovala výrobu panelov hrúbky 50 až 120 mm.

Okrem prvej linky na výrobu strešných a fasádnych panelov so šírkou 900 mm sme v roku 1997 dali do prevádzky novú linku na výrobu strešných a fasádnych panelov so šírkou

1000 mm, vyplnených nehorľavým izolačným jadrom triedy A1. Nová linka zaisťuje automatizovanú, počítačmi riadenú výrobu, ktorá je vysoko flexibilná. Výrobná kapacita novej linky je 1 000 000 m2 za rok strešných a fasádnych panelov a umožňuje ich výrobu v hrúbke od 60 do 200 mm s ôsmymi rôznymi kombináciami profilov, spolu s mikrolinkovaním. Strešné a fasádne panely TRIMOTERM majú výbornú protipožiarnu odolnosť (od 30 do 180 min), vysokú tepelnú a zvukovú izolačnú schopnosť, stabilnosť. Všetky dôležité technické vlastnosti už získali priemerné certifikáty v rôznych európskych krajinách.

Okrem izolovaných strešných a fasádnych panelov vyrába firma TRIMO aj profilované plechy s rovnakým profilom ako sú strešné panely, čo umožňuje kombinovanie izolovaných a neizolovaných striech. Kompletný výrobný program TRIMO, okrem panelov a profilácií predstavuje:

  • montážne haly, ich hlavnou charakteristikou je opláštenie z ohňovzdorných panelov, čo zabezpečuje vysokú požiarnu bezpečnosť objektov.

  • kontajnery, ktoré svojimi rozmermi vyhovujú ISO štandardom. Sú kompletne vyrobené v továrni, môžu sa použiť ihneď po postavení na vhodné základy a po prepojení na lokálnu inštaláciu. Okrem samostatných jednotiek ich môžeme skladať do väčších celkov.

  • montované domy sú navrhnuté podľa moderných konceptov montovanej výstavby z veľkých rozmerných montážnych prvkov. Výhody TRIMO montovaných domov sú v nosnej konštrukcii, ktorá je zložená z tenkostenných, za studena tvarovaných pozinkovaných oceľových profilov, ktoré spolu s nehorľavým obložením zaisťujú vysokú požiarnu odolnosť.

  • protihlukové panely sa vyznačujú výbornou technickou charakteristikou, estetickým , prostredím, primeraným vzhľadom a dlhou životnosťou. Všetky zabudované materiály je možné recyklovať.

Firma so 400 zamestnancami zaručuje celkovú ponuku vlastnej konštrukčnej kancelárie, statikov a architektov, vlastnou výrobou a montážou. Predajná sieť je organizovaná z predajní a zastúpení v Slovinsku a tiež prostredníctvom firiem v Nemecku a na Slovensku a zahraničným zastúpením v Čechách, Poľsku, Rusku a v Rumunsku.

© 2000