"TRIMO" montované objekty na Slovensku

Investor

Objekt

Miesto

Rok

Množstvo
m2

VZT-Vzduchotechnika

Sušiarne dreva - pravidelná

Nové Mesto nad Váhom

1995

218

každoročná dodávka

1996-1999

2218

RIEKER Obuv

výrobné haly

Komárno

1996

3520

RIEKER Obuv

výrobná hala

Ilava

1997

6021

SLOVNAFT

opláštenie kotolne

Bratislava

1997

2055

MATADOREX

opláštenie kotolne

Bratislava

1997

315

AIRTECHNO

opláštenie

Nové Mesto nad Váhom

1997

106

RIEKER Obuv

výrobná hala-dostavba

Komárno

1997

1698

PIVOVAR Poprad

pivovar - nerezový podhľad

Poprad

1997

411

Porsche

opláštenie hál

Bratislava-Dev.Nová Ves

1997

634

Transpetrol

opláštenie ČOV

Tupá

1997

583

Volkswagen Bratislava

opláštenie hál

Bratislava

1998

633

SLOVNAFT

opláštenie kotolne

Bratislava

1998

695

Ockon

opláštenie haly

Malacky

1998

800

Transpetrol

opláštenie ČOV

Tupá

1998

590

Volkswagen Bratislava

strecha

Bratislava

1998

20000

Incheba

opláštenie haly D2

Bratislava

1999

6378

AIRTECHNO

opláštenie

Nové Mesto nad Váhom

1999

422

Slovenské elektrárne a.s.

Jadrová elektráreň - V1

Jaslovské Bohunice

1999

4665

Swedwood International IKEA Malacky 2000 63000
Suzar opláštenie+strecha 2000 942
VAN AARSEN opláštenie+strecha Radošovice 2000 552
SEAT opláštenie Bratislava-Pod.Biskupice 2000 548

TESCO
opláštenie Bratislava-Petržalka 2000 5324
Intrel opláštenie Bratislava-Petržalka 2000 233
Spartan opláštenie Trnava 2001 4816
Skloplast Trnava opláštenie Trnava 2001 812
Športová hala  opláštenie Levice 2001 1547
Bekaert opláštenie Sládkovičovo 2001 1295
Fima Mobel opláštenie Dunajská Streda 2001 670
Koratex zastrešenie Bratislava 2001 488
Big Billa opláštenie Bratislava 2001 1740
Whirlpool opláštenie Poprad 2001 4583
Spaľovňa odpadov opláštenie Bratislava 2001 425
Wertheim striekacie kabíny Dunajská Streda 2001 243
Celltex opláštenie Ivánka pri Dunaji 2001 1966
Billa opláštenie Košice 2001 802

© 2000 BRICOM s.r.o.