Trimoterm FTV | Trimoterm SNV | Trimoval TPO

Trimoterm FTV
ohňovzdorné stavebné panely
s izoláciou z minerálnej vlny

Trimoterm FTV je tepelno izolačný stavebný ohňovzdorný panel. Skladá sa z dvoch oceľových pozinkovaných a zafarbených, alebo hliníkových zafarbených profilovaných plechov a vloženej vrstvy z minerálnej vlny. Plechy sú prilepené na minerálnu vlnu špeciálnym lepidlom.

FTV panely používame ako tepelné izolované fasády, oddeľujúce steny a stropy.

Dĺžka panelov je podľa objednávky od 2 do 14 m.

Rozmery a tvary panelov:

 

Štandardný profil FTVs:

 

Štandardný profil FTVsv:

 

Mikrolinkovaný profil FTVms:

 

Mikrolinkovaný profil FTVmv:

 

Hladký profil FTVgs:

 

Hladký profil FTVgv:

VYSVETLIVKY:
FTV S - stupňovitý profil
FTV SV - stupňovitý/v- profil
FTV GS - hladký/ stupňovitý profil
FTV MS - mikrolinkovaný/ stupňovitý profil
FTV MV - mikrolinkovaný/ v- profil
FTV MG - mikrolinkovaný/ hladký
FTV GV - hladký/v- profil
FTV GG - hladký/hladký

Technické údaje:

s hrúbka panelu (mm) 60 80 100 120 150 200
k tepelná vodivosť (W/m2K) 0,60 0,44 0,35 0,29 0,23 0,17
hmotnosť (kg/m2) Fe0,6/Fe0,6 19,00 21,30 23,70 26,10 29,70 35,70

 

Označenie
konštrukcie
Hrúbka
panelu (mm)
Požiarna odolnosť (min)
Vnútorná požiarna deliaca stena Obvodová stena
Tepelne exponovaná z vnútornej uzavrená stena Tepelne exponovaná z vonkajšej strany
FTV 60 60 - 15D1 15D1
FTV 80 80 60D1 180D1 180D1
FTV 100 100 90D1 180D1 180D1
FTV 120 120 120D1 180D1 180D1
FTV 150 150 120D1 180D1 180D1
FTV 200 200 120D1 180D1 180D1

 Všetky technické údaje sú v technickom návode.
Pozn.: Vyhradzujeme si právo na technické zmeny.

© 2000